راه های ارتباط با ما
همچنین می توانید از طرق شماره تماس های زیر با ما در ارتباط باشید

مدیر فروش مهندس مجید حاتمی 00۹۸۹۱۸۸۵۲۷۳۹۱

مدیر خرید حاج بهرام حاتمی 00۹۸۹۱۸۱۵۱۰۰۸۶

مدیر امور اداری نوید حاتمی 00۹۸۹۱۸۳۵۲۳۸۰۰

مدیر بخش حسابداری محمد عظیم حاتمی 00۹۸۹۱۸۸۵۲۵۹۴۸

ادرس: ملایر کیلومتر ۷ جاده اراک ناحیه صنعتی جوراب

ایمیل Hatami.face@gmail.com